Norges FjellstyresambandAddress:

Norway

Oslo

Stortingsgt. 30, 0161 Oslo


Coordinates:

Latitude: 59.914745

Longitude: 10.731694


Administrator

Contact:

22 83 15 35

971 276 878


Communication language

English, Norsk


E-mail

nfs@fjellstyrene.no

Web-site

Go to Web site >>


 

Jakt

 

 

Fjellstyrene forvalter og administrere all jakt og fangst på statsallmenningene og er samlet sett Norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. Årlig selges ca 25.000 småviltkort, 1 200 fellingstillatelser for elg og 5-7000 fellingstillatelser for villrein.

 

Småviltakt

 

I perioder med begrenset kortsalg er det vanlig å søke fjellstyret direkte om jaktkort. Enkelte fjellstyrer selger også kort etter "først til mølla"-prinsippet på www.inatur.no. I perioder med åpent kortsalg kan jaktkort fås kjøpt fra hvert enkelt fjellstyre og/eller lokalt næringsliv som selger kort på vegne av fjellstyret. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget. De fleste fjellstyrene har også kortsalg direkte på www.inatur.no, se under.

 

 

Elg/hjortejakt

 

Jaktkort på elg og hjort utlyses felles for alle fjellstyrene på www.inatur.no. Informasjon om alle ledige jaktfelt på statsallmenning kan du også få ved å kontakte Steinkjer fjellstyre (tlf 99 55 55 10), fjellstyrene i Oppland (tlf 61 11 95 70) eller ved å sende en e-post til oss. Søknadsfrist er 30. april. 60% av jaktfeltene er forbeholdt innenbygdsboende.

 

Villreinjakt

 

Villreinkort for utenbygds utlyses for fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal gjennom www.inatur.no. Spørsmål kan rettes tilOppland@fjellstyrene.no. Søknadfrist er 30. april. For villreinjakt hos de andre fjellstyrene samt for innenbygdsboende må man ta kontakt med hvert enkelt fjellstyre.

 

 

Fiske

De fleste fjellstyrene selger fiskekort direkte på internett eller via mobil via www.inatur.no. En oversikt over disse fjellstyrene finner du under. Fiskekort fås også kjøpt hos mange fjellstyrer direkte og/eller lokalt næringsliv som selger kort på vegne av fjellstyret. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget. Informasjon om kortsalget finner du også på fjellstyrets informasjonsside på Inatur eller egen hjemmeside. Hos mange fjellstyrer har du også mulighet for å leie båt og fiske med garn. Ytterligere informasjon kan får ved å kontakt fjellstyret direkte.

Add a review, comment ...

* Your comment will be displayed - after moderation* If you have any suggestions for project administration FishHuntPlaces.com, feel free to use this form.

Contact Us | Advertisement | Agreement | Sitemap | Sitemap.xml | Urllist

Copyright © Fishing Hunting Places. All Rights Reserved.

Loading time: 0.0356 s. | Online: 48   All: 3322359