HökensåsАдрес:

Sweden

Jönköping Län

Håkängen, 522 91 Tidaholm


Координаты:

Широта: 58.098207

Долгота: 14.074084


Mårten Fredriksson

Контакты:

0502-230 00

0502-23010


Язык общения

Svenska, English


E-mail

info@hokensas.se

Веб-сайт

Перейти на сайт >>


 

Välkommen till Hökensås!


Tystnad, lugn och ro söks av många. Hökensås Sportfiske har sedan 1957 bedrivit sportfisketurism i området. Här på urbergsryggen Hökensås, ca 45 km nv om Jönköping och 15 km so om Tidaholm, finns stillheten. Området har stark prägel av inlandsisens lämningar där mäktiga sandlämningar har format området med åsbildningar och dödisgropar. Många sjöar är kristallklara källsjöar, men här finns även skogstjärnar med mörkare vatten. Korpen är en karaktärsfågel i området där även storlom och svarthakedopping häckar, men även pärluggla, tjäder och knipa trivs. Naturen påminner om nedre Norrlands tallskogsområden med sitt karga formspråk.

Hökensås Sportfiske erbjuder fiske framförallt efter regnbåge, öring och röding. I Huvudsak sätter vi ut regnbåge, men öring sätts också kontinuerligt i samtliga vatten. Förhållandet 80 % regnbåge och 20 % öring är en balans vi försöker att hålla och i L. Havsjön finns ett visst bestånd av storröding (Vätternröding) . I vissa sjöar förekommer även naturliga bestånd av bland annat gädda, abborre,mört och sutare.

Fisket


Fisket bedrivs i huvudsak från land och vadning fungerar på de flesta platser. Det finns även bryggor vid några sjöar, varav två sjöar har handikappsanpassade bryggor. Det finns även möjlighet att hyra båt i fem sjöar på området.

Sjöarna är indelade efter fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete. Några sjöar är kvoterade och är upplåtna endast för flugfiske, vissa är hyrsjöar och kan hyras för företag eller sällskap. Vintertid bedrivs pimpelfiske i samtliga kortsjöar, men inte i de kvoterade sjöarna eller hyrsjöarna.

Vi vill informera om att eldningsförbud råder i hela naturvårdsområdet och att engångsgrillar är förbjudet Naturreservatet. All grillning måste ske i de fasta grillar som är utplacerade av Hökensås Sportfiske i området. Vi uppmanar till stor försiktighet i samband med användandet av våra grillar. På grund av den stora brandrisken har vi tillsammans med Häradsallmänningen enats om att förbjuda engångsgrillar i området. Vi erbjuder istället kolpåsar till försäljning som kan köpas och användas i våra fasta grillar på området.

 

Fiskekort Tiveden

Bestämmelser

Fiskekorten säljs som dygnskort och gäller i 24 timmar från det klockslag som fyllts i på kortet. Namn och datum ska vara ifyllt på kortet för att vara giltigt. Fiskekortet ska alltid medföras vid fisket och bäras väl synligt.

Fiskekortet är personligt och ska utan anmodan visas upp för kontrollant vid begäran.
Endast ett spö per fiskekort är tillåtet. Till ett spö får fästas högst tre flugor, ett drag eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåten.

Tre laxartade fiskar får avlivas per fiskekort, då är fiskekortet förbrukat. För ytterligare fiske krävs nytt fiskekort. Barn under 10 år får fiska på målsmans fiskekort. Då gäller max tre avlivade laxartade fiskar. Familjekortets fångstkvot är 6 fiskar totalt.

För allas trevnad ta hänsyn till övriga besökare. En sportfiskare växlar fiskeplatser och markerar inte dessa i onödan. Skräpa inte ner i naturen. Tänk på att kvarglömda fiskelinor kan skada fåglar och djur. Medförda föremål får inte lämnas kvar eller kastas i annat än därför avsedda sopkärl. Grillplatser finns vid sjöarna, engångsgrillar skall användas i dessa.
Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen tas i beslag. Att bryta mot gällande bestämmelser medför att fiskerätten omedelbart går förlorad. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.


Båt finns att hyra i Ottersjön, Kvarnsjön och Bergsjön. Båtarna hyrs ut via OK/Q8 i Karlsborg. Flytring är även tillåtet i dessa sjöar.


Regler för pimpelfiske

Ett pimpelspö per fiskekort och en maxfångst av tre laxartade fiskar. Vid tre avlivade fiskar är kortet förbrukat. Levande fisk får inte användas som agn. Max tio angeldon per fiskekort.

 

Källefalls Fiskodling
Källefall
522 92 Tidaholm
Tel 0502-330 80
Fax 0502-330 07

Baltaks Fiskodling
Baltak
522 91 Tidaholm
Tel. 0502-403 35

Добавить отзыв, комментарий ...

* Ваш комментарий будет отображаться - после модерации
Обращаем Ваше внимание, что это комментарий или отзыв о Вашем впечатлении о этом месте.


С заявками на посещение, размещение обращайтесь по указанным контактам данного места. (е-майл, телефон ...)
* Если у Вас есть вопросы, предложения к администрации сайта FishHuntPlaces.com - воспользуйтесь этой формой.

Контакты с администрацией | Реклама | Правила | Карта сайта | Sitemap.xml | Urllist

Copyright © Fishing Hunting Places. All Rights Reserved.

Loading time: 0.0328 s. | Online: 68   All: 7592173