PZW Brzana DoliceAddress:

Poland

Zachodniopomorskie

ul. Wiejska 4 , 73-115 Dolice


Coordinates:

Latitude: 53.186406

Longitude: 15.206335


Adam Kalinowski

Contact:

0663-875-368

0507-050-130


Communication language

Polski


E-mail

pzw-brzana-dolice@wp.pl

Web-site

Go to Web site >>


 

Koło Brzana

 

Celem statutowym naszego związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

 

Popularyzujemy i upowszechniamy turystykę i wędkarstwo oraz wiedzę ekologiczną wśród całej grupy pokoleniowej, prowadzimy gospodarkę zarybieniową, przeciwdziałamy kłusownictwu, promujemy walory przyrodnicze naszych terenów, bazujemy na zasobach naturalnych Gminy Dolice. Integrujemy i aktywizujemy  wędkarzy, sympatyków i mieszkańców dając możliwość miłego spędzenia wolnego czasu.

 

Koło PZW Nr 11 Brzana Dolice gospodaruje na trzech zbiornikach wodnych tj. J.Pyrzyckiei J. Brzezina, Zbiornik przy m. Lipka oraz na ciekach wodnych rz. mała Ina i duża Ina. Nasze wody są sukcesywnie zarybiane.

 

W kole zrzeszonych jest   114 czynnych wędkarzy w tym 4 kobiety oraz 12 młodzików
 

 

Członkowie koła Brzana Dolice w ramach wykupionych zezwoleń wędkują na wodach całego Okręgu PZW Szczecin.

 

Jez. Pyrzyckie-Dolice pow. lustra wody 4,70 ha (nr wody na zazwoleniu 88)

 

Jezioro położone w lesie przy drodze dwa kilometry za Dolicami w stronę Pyrzyc.

 

Występują tam takie gatunki ryb jak: szczupak, leszcz, płoć, wzdręga, okoń, jazgarz, ukleja, lin, karaś, amur, karp. Możliwość biwakowania, korzystania z kąpieli słonecznych, a także wypoczynku na solidnie zbudowanym minimolo. 

 

 

Otoczenie leśne stanowią takie gatunki drzew i krzewów jak dąb olcha, topola, wierzba, grab, brzoza, leszczyna, czeremcha, kruszyna i bez, a roślinność wodną stanowią w większości gatunki takie jak : strzałka wodna, grążel żółty, moczarka kanadyjska, rdestnica pospolita, trzcina pospolita, rzęsa, pałka wodna (Typha L.).

 

Jez. Brzezina w parku o pow. lustra wody 8,25 ha (nr wody na zazwoleniu 87). Jezioro położone śródpolnie, brzegi częściowo osłonięte drzewami, roślinność parkowa, dojazd drogą z płyt betonowych do zabudowań  ok. 200 m., najbliższy sklep spożywczy ok 400 m.

 

Występują tam gatunki ryb takie jak:  szczupak, leszcz, płoć, wzdręga, lin, karaś, okoń.

 

Zbiornik wodny Lipka

w lesie, pow. gruntu 6,44 ha, pow. lustra wody ok 3,50 ha. Położenie w lesie brzegi osłonięte drzewami, przewaga olchy, dojazd drogą gruntową z drogi asfaltowej Bralęcin Lipka, najbliższy sklep spożywczy ok 1800 m w m. Bralęcin. Występują tam gatunki ryb takie jak: szczupak, płoć, lin, karaś srebrzysty, okoń

 

Mała Ina to rzeka nizinna wypływająca ze źródeł na południe od Krzęcina,  która  uchodzi do Iny przy południowej granicy Stargardu Szczecińskiego.  Długość 51,2 km, powierzchnia dorzecza 426 km². Mała Ina przepływa przez miejscowości Gminy Dolie takie jak: Komorowo, Dolice, Morzyca, Kolin, Przewłoki i Strzebielewo. W ostatnich latach w górnym  jej odcinku widywane oznaki bytowania bobrów widoczne na odcinku od mostu Płoszków - Dobropole, ale nawet przy miejscowości Kolin. Brzegi w niektórych odcinkach dość strome z uwagni na przeprowadzone w ostatnim czasie prace melioracyjne. Ciekawy i atrakcyjny wędkarsko odcinek rzeki jest od mostu przy miejscowości Morzyca do Kolina, rzeka tam jest szeroka, woda leniwa ale głębokość w okresie letnim nie spada poniżej 1 metra i wizualnie dość spora powierzchnia lustra wody. W rzece Mała Ina występują takie gatunki ryb jak: szczupak, płoć, wzdręga, okoń, kleń. Turystycznie atrakcyjna i możliwa do organizowania spływów kajakowych Nadarzyn-do Płoszkowo, Dolice most  przy aptece do Kolina oraz Kolin - Przewłoki. W Dolicach można wypożyczyć kajaki 887-84-33-28.

 

Ina (niem. Ihna) – rzeka, potocznie zwana Dużą Iną, stanowi prawy dopływ Odry o długości 126 km Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km² Rzeka Ina. Rzeka podzielona jest na wody górskie i wody nizinne. Ina tworzy granicę gminy Dolice od północnej strony. W rzece Inie występuje wiele gatunków ryb takich jak płocie, jazie, szczupaki, okonie, pstrągi  lipień a także ryby wędrowne takie jak troci łosoś i węgorz

Add a review, comment ...

* Your comment will be displayed - after moderation
Please note that this is a comment or feedback about your experience of this place.


With applications for visiting, accommodation, please contact the specified contacts of this place. (e-mail, phone ...)
* If you have any suggestions for project administration FishHuntPlaces.com, feel free to use this form.

Contact Us | Advertisement | Agreement | Sitemap | Sitemap.xml | Urllist

Copyright © Fishing Hunting Places. All Rights Reserved.

Loading time: 0.0351 s. | Online: 53   All: 5413248